Textinnehåll till webben

 

Detta är en introduktionskurs. Du kan välja till en eller flera fördjupningskurser om du önskar det - se nedan.


Att få texter kortfattade men ändå intressanta, relevanta och samtidigt sökmotorsoptimerade - är utmaningar för alla som skriver för webben.

Vi diskuterar och skriver olika utkast under dagen.

 

Innehåll


Kursen är uppdelad i flera moment. Genomgångar online varvas med uppgifter som du löser under kursens gång. Under hela dagen har du tillgång till kursledaren och löpande feedback.

Du får ett intyg efter avslutad kurs.

· Du medverkar i samtal kring bland annat följande ämnen: Innehåll, kanaler, relevans, sökmotorsoptimering

· Du tränar på att hitta struktur och bärande idé till ett textinnehåll

· Du tränar på att formulera rubriker/mellanrubriker

 

Målgrupper


Kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar som ska börja skriva/skriver textinnehåll till organisationens webbplats

 

Förberedelser och genomförande


· Kursen genomförs på distans under en heldag (se datum och tider nedan)

· Länk för att delta online, skickas ut i god tid innan kursstart

· Tillgång till en dator och/eller smartphone med bra interuppkoppling för att kunna se och prata med kursledaren


När du anmäler dig till distanskursen “Textinnehåll till webben” kan du även välja till en eller flera fördjupningskurser om du önskar detta.
Du kan välja följande:

· Skriva produktbeskrivningar

· Skriva artiklar

· Skriva nyhetsnotiser

· Skriva pressmeddelande

· Skriva White papers

· Skriva rubriker/mellanrubriker

 

 

Omfattning:

1 dag


Antal deltagare:

Max 6 deltagare


Pris:

Offert


Datum:

Enl. överenskommelse


Anmälan:

Skicka förfrågan till

torbjorn@hjarnverket.se