Analysera beteenden för träffsäkrare kommunikation


Vilka är egentligen de människor du kommunicerar med? Vilka är deras egentliga motiv till köp? Att enbart definiera målgrupp, räcker inte fullt ut för att förstå vad som styr köpbetenden.

På denna distanskurs går du på djupet och tittar närmare på en eller flera tänkbara personer ur en av era specifika målgrupper. Vi gör beteendeprofiler (personas) på dessa och skapar argument.

 

Innehåll


Kursen är uppdelad i flera moment. Genomgångar online varvas med uppgifter som du på egen hand och tillsammans med övriga deltagre, löser under kursens gång. Under hela dagen har du tillgång till kursledaren och löpande feedback.

Du får ett intyg efter avslutad kurs.

 

· Du jobbar med relevanta uppgifter, utformade efter intervju och behov

· Du får metoder och verktyg för att göra beteendeprofiler (personas)

· Du tränar på att matcha USPs (Unique Selling Points) mot målgruppers beteende och utforma argumentation

· Du lär dig utforma presentationer av beteendeprofiler för intern presentation

· Du jobbar både självständigt och tillsammans med andra deltagare

 

Målgrupper


Kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar som vill analysera och fördjupa sitt kunnande kring målgrupper. Detta för att skapa förutsättningar för träffsäkrare kommunikation.

 

Förberedelser och genomförande


· Kursen genomförs på distans under en heldag (se datum och tider nedan)

· Länk för att delta online, skickas ut i god tid innan kursstart

· Tillgång till en dator och/eller smartphone med bra interuppkoppling för att kunna se och prata med kursledaren

· Tillgång till whiteboard och/eller blädderblock, pennor, färgpennor, papper, sax och tejp

 

Omfattning:

1 dag

(09.00 - 15.30  Lunch 12.00 - 13.00)


Antal deltagare:

Max 6 deltagare


Pris:

Offert


Datum:

Enl. överenskommelse


Anmälan:

Skicka förfrågan till:

torbjorn@hjarnverket.se