Bild och text tillsammans

När bild och text samspelar, skapar du kommunikation som når fram.

På denna distanskurs, tränar du på detta viktiga samspel.

 

Innehåll


Kursen är uppdelad i flera moment. Genomgångar online varvas med uppgifter som du löser under kursens gång. Under hela dagen har du tillgång till kursledaren och löpande feedback.

Du får ett intyg efter avslutad kurs.

· Du lär dig analysera bild och text

· Du lär dig hur retorik fungerar i bild och text

· Du lär dig undvika att bild och text “säger samma sak”

 

Målgrupper


Kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar som skriver och/eller arbetar med grafisk kommunikation.

 

Förberedelser och genomförande


· Kursen genomförs på distans under en heldag (se datum och tider nedan)

· Länk för att delta online, skickas ut i god tid innan kursstart

· Tillgång till en dator och/eller smartphone med bra interuppkoppling för att kunna se och prata med kursledaren

 

Omfattning:

1 dag

(09.00 - 15.30  Lunch 12.00 - 13.00)


Antal deltagare:

Max 6 deltagare


Pris:

Offert


Datum:

Enl. överenskommelse


Anmälan:

Skicka förfrågan till:

torbjorn@hjarnverket.se