Kvalitetssäkra produktion

av marknadskommunikation


"Vad är målet? Vem gör vad? När ska det vara klart? Vad händer om input inte kommer i tid? Hur ska projektet läggas upp?" Det är inte ovanligt med otydlighet i team, vilket i sin tur kan leda till onödigt groll.

För att göra saker och ting rätt från början för att undvika stress, missförstånd och risken att göra om, får ni på denna distanskurs lära er kartlägga stegen i era produktionsprocesser. Ni lär er hitta tidstjuvar och underlättar planering. Ni blir tydligare gentemot varandra när ni har en gemensam bild av vad som ska göras och hur detta ska göras.

Sammanfattning: Ni får mer tid över till det kreativa!

 

Innehåll


Kursen är uppdelad i flera moment. Genomgångar online varvas med uppgifter som ni löser under kursens gång. Under hela dagen har ni tillgång till kursledaren och löpande feedback.

Ni får ett intyg efter avslutad kurs.

· Ni lär er kartlägga era processer i produktionen

· Ni lär er VAD som ska göras och HUR detta ska göras

· Ni skapar överenskommelser hur ni ska jobba tillsammans

· Ni blir bättre på att planera och genomföra olika aktiviteter

 

Målgrupper


Kommunikatörer och kreativa team på informations- och marknadsavdelningar/inhouse

 

Förberedelser och genomförande


· Kursen genomförs på distans enligt offert

· Länk för att delta online, skickas ut i god tid före kursstart

· Tillgång till en gemensam dator med bra internetuppkoppling för att kunna se och prata med kursledaren. Koppla gärna upp datorn till en projektor.

· Ni behöver ha tillgång till ett grupp- eller konferensrum där ni kan arbeta

· tillsammans under dagen

· Tillgång till whiteboard och/eller blädderblock. Pennor, färgpennor, papper, saxar och tejp

Omfattning:

Enligt överenskommelse


Antal deltagare:

Max 6 deltagare


Pris:

Offert


Datum:

Enligt överenskommelse


Anmälan:

Skicka förfrågan till

torbjorn@hjarnverket.se