Tre viktiga saker att tänka på

som kommunikatör
* Jobba med tydliga strategier och mål

* Utveckla din och temets kreativitet

* Löpande kompetensutveckling inom området innehåll

Organisationers strävan att bli "kommunikativa organisationer" kräver synsätt och förståelse för att kommunikation är förutsättning för framgång. Din och temets roll som skapare av innehåll, blir då än mer betydelsefull samtidigt som kraven på kunskap och resultat ökar.

Att använda kreativitet och unikt konceptuellt tänkande, bidrar till att skapa relevant marknadskommunikation i en tid då "reklamtrötthet" är påtaglig.


Reflektion och kompetensutveckling är framgångsfaktorer


Det är viktigt att reflektera över effekterna av den marknadskommunikation ni skapar och sänder ut. Ju mer ni "grottar" ner er i detaljer och drar slutsatser om målgrupper, beteenden samt argumentation - desto bättre blir det. För att få tid att utvecklas kreativt, är det viktigt att ni jobbar med tydliga strategier och målsättningar. Torbjörn Tobbe Eriksson

Kreativitetscoach och marknadskommunikatör

Läs mer om mig på LinkedIn


Om du vill läsa mer och inspirera andra om kommunikativa organisationer, förslår jag att du laddar ner rapporten "Den kommunikativa organisationen" utgiven av Sveriges kommunikatörer.Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera