Tre viktiga saker att tänka på som skapade kommunikatör
* Jobba med tydliga strategier och mål

* Utveckla din och temets kreativitet

* Löpande kompetensutveckling inom området innehåll

Organisationers strävan att bli "kommunikativa organisationer" kräver synsätt och förståelse för att kommunikation är förutsättning för framgång. Din roll som skapare av innehåll, blir då än mer betydelsefull samtidigt som kraven på kunskap och resultat ökar.


Reflektion och kompetensutveckling är framgångsfaktorer


Det är viktigt att reflektera över effekterna av den marknadskommunikation ni skapar och sänder ut. Ju mer ni "grottar" ner er i detaljer och drar slutsatser om målgrupper, beteenden samt argumentation - desto bättre blir det. Det är också viktigt att ni ställer krav på ledningsgruppen när det gäller strategi, mål och inte minst - resurser.


Att använda kreativitet och unikt konceptuellt tänkande, bidrar till att skapa relevant marknadskommunikation i en tid då "reklamtrötthet" är påtaglig.


Torbjörn Tobbe Eriksson

Kreativitetscoach och marknadskommunikatör

Läs mer om mig på LinkedIn


Om du vill läsa mer och inspirera andra om kommunikativa organisationer, förslår jag att du laddar ner rapporten "Den kommunikativa organisationen" utgiven av Sveriges kommunikatörer.Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera