Utveckla ditt konceptuella idétänk


Ibland kan man uppleva att man fastnar i sitt idéskapande, speciellt om man är ensam kommunikatör i en organisation och inte har någon att bolla med. Hur ska jag översätta strategin till en bärande idé för marknadskommunikation? Vilken röd tråd ska texten ha? Vilka bilder kan jag använda? Frågorna är många. Detta är en distanskurs där du utvecklar ditt kreativa och konceptuella tänkande för att undvika idétorka.

 

Innehåll


Denna kurs är skräddarsydd efter dina specifika behov. Kursen är uppdelad i flera moment. Genomgångar online varvas med uppgifter som du löser under kursens gång. Under hela kursen har du tillgång till kursledaren och löpande feedback.

Du får ett intyg efter avslutad kurs.

 

· Du jobbar med relevanta uppgifter, utformade efter intervju och behov

· Du får metoder och verktyg för brainstorm och idéskapande

· Du tränar på att tänka “utanför boxen”

· Du blir effektivare i idéprocesser

· Du lär dig förstå samspelet mellan olika komponenter i kommunikartion (bild, text, grafik etc.)

· Du lär dig utforma presentationer av idéer till beslutsfattare

- Du får löpande feedback av handledaren

 

Målgrupper


Kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar som vill utveckla sitt kreativa och konceptuella tänkande.

 

Förberedelser och genomförande


· Kursen genomförs på distans under enligt överenskommelse

· Länk för att delta online, skickas ut i god tid innan kursstart

· Tillgång till en dator och/eller smartphone med bra interuppkoppling för att kunna se och prata med kursledaren

· Tillgång till whiteboard och/eller blädderblock, pennor, färgpennor, papper, sax och tejp

Omfattning:

Enligt överenskommelse


Antal deltagare:

Max 1 deltagare


Pris:

Offert


Datum:

Enligt överenskommelse


Anmälan:

Skicka förfrågan till

torbjorn@hjarnverket.se