Tjänster

Kreativ utveckling av kommunikatörsrollen

Inspiration och konkreta metoder för innehåll


Hjärnverkets tjänster riktar sig i huvudsak till kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar, inhouse- samt reklambyråer. Syfte/mål med tjänsterna är att utveckla dessa kommunikatörer yrkesmässigt och kreativt genom att visa på konkreta metoder samt verktyg.

Föreläsningar

Föreläsningar handlar om kreativitet och faktorer som påverkar det kreativa tänkandet. Föreläsningarna är anpassade till hela organisationer och/eller avdelningar.

Sätt rätta förväntningar

Självkännedom bästa självhjälp


Högre krav på prestation och arbetstempo gör att många ställer orimliga krav på sig själva (och andra). Att veta var gränser ska sättas och när saker och ting är "good enough" är något vi måste lära oss för att uppleva flow.

Omfattning: 1 tim.

Den kreativa organisationen

När nya idéer ska skapa framgångar


Föreläsningen handlar om vilka motiv och faktorer som kännetecknar en "kreativ organisation". Föreläsningen ger även inblick i vad som påverkar individers kreativa tänkande.

Omfattning: 1 tim.

Workshops

Workshops genomförs i grupp för att diskutera och arbeta med uppgifter samt verktyg som rör innehåll i marknadskommunikation.

Skapa video med smartphone

Värdeskapande innehåll för webb och sociala medier


Med video skapas större möjligheter att fånga uppmärksamhet och att vara relevant exempelvis med hjälp av presentationer och intervjuer.

För dig som arbetar som kommunikatör, oavsett om det är med text eller bild, är det dags att titta närmare på detta område. Hur ska ni inkludera video i er strategi för Content Marketing? Hur kan ni själva skapa video? Under dagen skapar vi storyboard, filmar och redigerar.

Omfattning: Heldag


 

"En mycket givande dag där vi fick inblick i hur lätt och roligt det är att skapa snygga små filmproduktioner direkt i mobilen. Något som känns helt rätt i tiden!"

Caroline

"En fantastiskt rolig och lärorik dag där en ny värld öppnades för mig. Tack vare kursen kan jag nu enkelt skapa filmer med min mobil oavsett var jag befinner mig. Ett fantastiskt verktyg i min roll som journalist, men även roligt och användbart privat."

Jessica


Det är rubriken som säljer budskapet

Träna på att locka till läsning


Allt hänger på rubriken när det gäller textinnehåll på internet.

På denna workshop tränar vi på att utforma rubriker och så kallade nedryckare. Underlaget under dagen är era egna texter som ni producerar/har publicerat. Vi gör textanalyser, diskuterar och skriver. Testar olika tankar och funderingar.

Omfattning: Heldag + ”hemuppgifter”

Idéutveckling för kreativa team

Heldag med metoder och scenarios


Detta är en dag med högt till tak! Tanken är att vi tillsammans arbetar med olika kreativa metoder och tänkbara scenarios för att utveckla vår kreativitet och stärka teamet. Under dagen diskuterar, skissar och presenterar vi olika idéer och lösningar relaterade till marknadskommunikation.

Omfattning: Heldag

Skapa och dela innehåll med Infographics

Släpp loss kraften i visuell storytelling


En av utmaningarna inom grafisk kommunikation handlar om att skapa visuell kommunikation som delas av andra, exempelvis i sociala medier. För att göra detta, krävs en genomtänkt strategi och verktygslåda. På denna workshop tränar ni på att skapa visuell storytelling. Högt till tak!

Omfattning och genomförande: Heldag

Så här genomför ni kreativa möten

Bättre motivation och resultat


Kreativa möten är viktiga för att alla medarbetare ska känna sig inkluderade och bidra till verksamhetens utveckling. Under denna workshop tränar ni på att genomföra effektiva idémöten och pitch (sälja in idéer).

Denna workshop tar även upp exempel på möteshantering (inför, under och uppföljning) av sammankallande.

Omfattning: Heldag

Coaching

Coaching är utvecklad för att ge kreativt stöd samt feedback till enskilda kommunikatörer i sitt arbete. I huvudsak genomförs tjänsten med hjälp av smartphone och mail.

Omfattning av tjänsten kan variera från exempelvis enskilda mindre uppdrag till hela projekt över tid.

Utveckla dina idéer och kreativitet

Skaffa ett eget bollplank med KREATIV MENTOR


Många kommunikatörer upplever att de ibland skulle behöva någon extern att bolla idéer med. Någon att testa idéer på. Få konstruktiv kritik och feedback på exempelvis kampanjer, annonser, webbinnehåll med mera. Även få tips på egen kreativ utveckling.


KREATIV MENTOR är en unik tjänst för dig som vill ha tillgång till en egen mentor i frågor som rör marknadskommunikation och kreativitet.

Du väljer själv när och hur ofta du vill ha tillgång till tjänsten.

Omfattning: Enligt överenskommelse.

Coaching genomförs i huvudsak på distans.